Bank wiedzy

Okna

Okna pasywne

Dzisiaj coraz częściej ma znaczenie energooszczędność budynków. Budownictwo zostało skierowane nie tylko w kierunku oszczędności ale też wykorzystaniu energii odnawialnej do ogrzewania budynku. Pomocą jest tutaj dobrze zaprojektowana stolarka budowlana, która nie tylko ma utrzymać ciepło w budynku, ale też istotnie wpłynąć na bilans energetyczny ogrzewania, dostarczając energię do pomieszczenia. Naszym rozwiązaniem na potrzeby budownictwa pasywnego jest system, który otrzymał złoty medal na targach budownictwa. Prezentujemy tu w naszej ofercie stolarkę o optymalnych parametrach energetycznych: Optima 8000RL.

Okna OPIMA 8000RL

Optima 8000RL to okno w oparciu o 6-o komorowy system o głębokości zabudowy 85 mm dedykowany dla budownictwa energooszczędnego gwarantuje doskonałe właściwości izolacji termicznej, uzyskane dzięki zastosowaniu uszczelnienia środkowego, trzeciej uszczelki.

Uzyskano również doskonałe wartości tłumienia akustycznego, oraz wydzielenie tzw. suchej komory, w której pracują okucia – zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.

Różnorodne wersje listew przyszybowych zależnie od pakietu szybowego stwarzają możliwość dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom niepowtarzalnej stylistyki.

Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym. Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K.

Różnorodne wersje listew przyszybowych zależnie od pakietu szybowego stwarzają możliwość dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom niepowtarzalnej stylistyki.

Translate »