Bank wiedzy

Okna

Bezpieczne okna, czyli…

Bezpieczeństwo w oknach to jedna z najważniejszych funkcji okna. Okno musi być bezpieczne w użytkowaniu, jak również zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia w przypadku jego uszkodzenia. Bezpieczeństwo możemy zapewniać wewnątrz pomieszczenia, gdzie w przypadku stłuczenia szkła nie poranimy osób znajdujących się w budynku jak i na zewnątrz pomieszczenia. Szkło bezpieczne może mieć certyfikat antywłamaniowości w danej klasie, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo mienia jak i osób. Aby okno było bezpieczne w użytkowaniu musi mieć zapewnione odpowiednie okucia, które gwarantują jego poprawne użytkowanie, nie pozwalając samoistnie wypiąć się skrzydłu z ramy okiennej w trakcie jego użytkowania. Należy pamiętać, że okno antywłamaniowe poza szybami w odpowiedniej klasie antywłamaniowości musi również być okute według odpowiedniej klasy antywłamaniowej. W naszych wyrobach standardowo każde okno rozwierno – uchylne jest wyposażone przynajmniej w jeden punkt antywyważeniowy. Dla zapewnienia danej klasy antywłamaniowości klient może wybrać odpowiednie okucia z certyfikatami RC2 renomowanej firmy Winkhaus. 

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Budowa własnego domu, to marzenie wielu rodzin. Jego zaletą na pewno musi być bezpieczeństwo osób i dobytku. Jedną z dróg do bezpiecznego domu jest zakup okien o podwyższonej odporności na wƒłamanie, nazywanych też całkiem niesłusznie oknami antywłamaniowymi. Coś takiego jak okna antywłamaniowe po prostu nie istnieje, a już na sto procent nie ma takich okien wykonanych z PVC-U. Właściwość nazwana przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 odpornością na włamanie, odpowiada wyłącznie na pytanie jak długo okno stawi opór na próby nieuprawnionego otwarcia z zewnątrz przy użyciu rożnych zestawów narzędzi i działania rożnych sił. W zależności od tych właśnie czynników norma dzieli okna na 6 klas, co pokazuje poniższa tabela.

Właściwość / Wielkość / Miara

Klasyfikacja / Wartość

Odporność na włamanie

npd*

1

2

3

4

5

6

* npd . – osiągi nie określone (no performance determined)

Klasy i wymagania, co do odporności okien na próby wƒłamania ręcznego zostały przejęte przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010 ustalająca właściwości eksploatacyjne okien z normy klasyfikacyjnej ENV 1627:2006.

Poniżej przedstawiamy tabelę klas odporności okien na próbę wƒłamania ręcznego pochodzącą z załącznika informacyjnego D do normy ENV 1627:2006 oraz zakładany czas oporu stawianego przez okno na próbę włamania. Od niemieckiego słowa „Wiederstandsklasse” (klasy odporności), przyjęło się na polskim rynku okien mówić o tak zwanych klasach odporności na włamanie „WK”, na przykład: WK 1, WK 2, WK 3 itd.

Klasa odporności na włamanie

Przewidywana metoda włamania rabunkowego

Czas oporu w minutach

Całkowity czas badania w minutach

Klasa 1 (WK 1)

Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, przy użyciu przemocy fizycznej, np. kopnięcia, napierania barkiem, podnoszenia, wyrywania.

Klasa 2 (WK 2)

Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, z dodatkowym użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręta, szczypców, klina.

3

5

Klasa 3 (WK 3)

Próby włamania rabunkowego przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego.

5

20

Klasa 4 (WK 4)

Włamania oparte na doświadczeniu, przy dodatkowym użyciu pił, młotków, siekier, dłut oraz przenośnych bateryjnych wiertarek z napędem silnika.

10

30

Klasa 5 (WK 5)

Włamania poparte doświadczeniem, z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek, przenośnych pił oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm.

15

40

Klasa 6 (WK 6)

Włamania oparte na doświadczeniu, z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych dużej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, pił oraz szlifierek kątowych z tarczami o maksymalnej średnicy 230 mm.

20

50

Częstym nieporozumieniem przy zakupie okien o podwyższonej odporności na włamanie jest odwoływanie się przez sprzedawców jak i nabywców do odporności na włamanie komponentów użytych do wyprodukowania okna. Użycie w produkcji elementów posiadających zbadane i udokumentowane właściwości podwyższonej odporności na włamanie, nie daje żadnej gwarancji, że gotowy produkt, okno, też będzie posiadało takie właściwości. Klasę odporności na włamanie okna można ustalić wyłącznie w drodze odrębnie zleconych badań laboratoryjnych.

Całkowitym zaś nieporozumieniem jest utożsamianie klasy odporności na włamanie okna, z klasą odporności na włamanie szyby zespolonej wykorzystanej do jego przeszklenia. W związku z tym, iż jest to jednak jedna z najczęściej popełnianych omyłek, poniżej przedstawiamy kolejną tabelę z normy ENV 1627:2006, w której zestawiono przewidywaną odporność na włamanie okna z klasą odporności oszklenia okna.

PRZEWIDYWANA KLASA ODPORNOŚCI

NA WŁAMANIE OKNA

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

OSZKLENIA wg. PN-EN 356

Klasa 1 (WK 1)

Bez wymagań

Klasa 2 (WK 2)

4 (szyba P4A)

Klasa 3 (WK 3)

5 (szyba P5A)

Klasa 4 (WK 4)

6 (szyba P6B)

Klasa 5 (WK 5)

7 (szyba P7B)

Klasa 6 (WK 6)

8 (szyba P8 B)

Więcej na temat okien antywłamaniowych możemy poczytać w artykule zamieszczonym w profiokno nr 3/2011
 

Okna antywlamaniowe
Pobierz w formacie pdf

Translate »