Bank wiedzy

Bramy i rolety

Rolety adaptacyjne

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z określonych względów niepożądane. Odmianę rolet adaptacyjnych komfort (RAK) stosuje się także do nowo budowanych domów oraz takich remontowanych, w których odbywa się wymiana okien.

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najczęściej do muru lub do ramy okiennej. Dostęp serwisowy do wnętrza skrzynki zapewnia ruchoma klapa rewizyjna, usytuowana zawsze na zewnątrz pomieszczenia. Skrzynka rolety nie jest izolowana wkładem termicznym i jest niewidoczna od wewnątrz pomieszczenia.

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersją montażu odwróconego do wnęki).

Rolety występują zarówno w wersji bez jak i z moskitierą (w wersji z moskitierą należy pamiętać, że zajmuje ona znaczną część skrzynki, zmniejszając efektywną wysokość kurtyny pancerza).

Rolety adaptacyjne w ofercie aluplast dostępne są w następujących wariantach: 

  • RAS – Rolety Adaptacyjne Standard
  • RAK – Rolety Adaptacyjne Komfort
  • RAR – Rolety Adaptacyjne Round-Line

RAS – ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Rolety Adaptacyjne Standard (RAS) to najpopularniejszy wariant rolet adaptacyjnych wyposażony w klapę rewizyjną gięta pod kątem 45º, otwieraną od zewnątrz, od czoła skrzynki. Z tego względu nie można jej zatynkować – skrzynka po zamontowaniu  jest od zewnątrz całkowicie widoczna. Ten wariant umożliwia wykonanie rolet o największych gabarytach.

Wariant RAS występuje w sześciu wysokościach 125 mm, 137 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki owysokościach 150 mm, 165 mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z moskitierą rolowaną.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu:

Montaż rolety na mur, wyjście paska A, montaż prowadnic na mur.
Montaż rolety do wnęki, wyjście paska B, montaż prowadnic na ramę okna.
Montaż rolety odwrócony do wnęki, wyjście paska C, montaż prowadnic kątowych we wnęce do muru, głębokość wnęki większa od głębokości skrzynki rolety + 20 mm.

RAK – ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT

Rolety Adaptacyjne Komfort (RAK) to wariant rolet adaptacyjnych wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwierana od zewnątrz od dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięki czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165 mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z moskitierą rolowaną.

Wyjście napędu rolety zlokalizowane jest we wskazanym na poniższych rysunkach miejscu A. Całkowita głębokość (wraz zlistwą podtynkową) oznaczona została literą C i jest równa głębokości skrzynki rolety B + 30 mm.

Możliwe opcje montażu:

Montaż rolety do wnęki przygotowanej w nadprożu, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę.
Montaż rolety pod nadproże na poszerzeniach okiennych, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę okna.

RAR – ROLETY ADAPTACYJNE ROUND-LINE

Rolety Adaptacyjne Round-Line (RAR) to wariant rolet adaptacyjnych wyposażony w klapę rewizyjną zaokrągloną otwieraną od zewnątrz, od czoła skrzynki oraz zaokrąglone nakładki na prowadnice. Ze względu na dekoracyjne zaokrąglenie klapy rewizyjnej nie jest możliwe jej zatynkowanie – skrzynka od zewnątrz jest całkowicie widoczna.

Wariant RAR występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165 mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z moskitierą rolowaną. Wyjście napędu rolety możliwe jest w dwóch miejscach oznaczonych na poniższych rysunkach literami A i B, w zależności od przyjętego typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu:

Montaż rolety na mur, wyjście paska A, montaż prowadnic na mur.
Montaż rolety do wnęki, wyjście paska B, montaż prowadnic na ramę okna.