Bank wiedzy

Dofinansowanie – EFRR

Beneficjent realizuje projekt pn.:

Wzrost konkurencyjności firmy „Ferrum Fabryka Okien i Drzwi” na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie udoskonalonych produktów stolarki otworowej.

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR

Cele i planowane efekty projektu: zdystansowanie regionalnej konkurencji pod względem jakości, jak i asortymentu oferowanych produktów, wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy oraz rozwój firmy poprzez rozbudowę parku maszynowego. Planowanym efektem jest wzrost konkurencyjności, innowacyjności i efektywności firmy i regionu poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP.

Kwota dofinansowania: 549 450,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Translate »