Bank wiedzy

Nowa jakość IdeaLine- dążenie do IDEALnego wyrobu.

Do dążenia doskonałości naszych wyrobów, wprowadzamy do oferty specjalną linię produktów IdeaLine, bazującą na naszych wyrobach. Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji linia produktów IdeaLine charakteryzuje się między innymi poprawą symetrii zgrzewu.

Nowy proces produkcji pozwoli na bardzo precyzyjne wyregulowanie powierzchni bazowych profili wraz z poprawą symetrii i optymalizacją procesu zgrzewania dla wszystkich węzłów ramy lub skrzydła, co zapewnia wysoką dokładność geometryczną okna lub drzwi i wzrost mechanicznej wytrzymałości zgrzanych naroży. Dzięki postępowi techniki i zastosowaniu precyzyjnej linii produkcyjnej wyroby nasze stają się trwalsze i jeszcze bardziej IDEALNE.

Dla lepszej jakości naszych wyrobów została opracowana unikatowa technologia dokładności nastaw maszyny zgrzewającej i czyszczącej zgrzew. Na etapie zgrzewania mierzone są wszystkie parametry zgrzewanego profilu i na ich podstawie są wprowadzane automatycznie korekty do procesu zgrzewania jak również do programu czyszczącego zgrzew. Zwiększona precyzja automatycznie wykonywanych czynności skutkuje niespotykaną jakością połączenia naroży.

Oferowane produkty są na najwyższym możliwym poziomie.

Translate »