Bank wiedzy

Co to jest okno, a co drzwi?

Co to jest okno, a co drzwi?

Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń. Spełnia funkcję nie przejściową.

Początkowo otwór w ścianie spełniał rolę prymitywnego okna. Później zaczęto go wypełniać zwierzęcą skórą, drewnem czy tkaniną. Dodano następnie okiennice, które można było zamykać i otwierać. Z czasem funkcją okna było nie tylko umożliwienie dostępu światła do wnętrza, ale ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. Okna pełniły też funkcję dekoracyjną, wzbogacając formę architektoniczna elewacji budynku. Z czasem w świetle okna zaczęto montować pionowe przegrody, słupki, które łączyły kawałki szkła za pomocą ołowiu. Po raz pierwszy szkło do okien zastosowali Rzymianie.

Szklane okna były preferowane przez Europejczyków, podczas gdy okna papierowe, bardziej ekonomiczne, stosowane były w starożytnych Chinach, Korei i Japonii. W Anglii okno szklane weszło w powszechne użycie z początkiem siedemnastego wieku. Współczesne okna wielkopowierzchniowe zaczęto produkować po udoskonaleniu technik przemysłowej produkcji szkła.

Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), pozwalająca przechodzić prze nie, element zamykający otwór w ścianie budynku, pojazdu, itd.

Drzwi stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami lub wejściowe do budynku. Tego rodzaju drzwi występują w wielu odmianach, różniących się kształtem, konstrukcją i sposobem otwierania.

Ze względu na położenie w budynku, konstrukcje dzielą się na

  • wewnętrzne – umieszczone w ścianach pomiędzy pomieszczeniami
  • zewnętrzne – znajdujące się w ścianie zewnętrznej

Obecnie zarówno okna jak i drzwi mogą być zbudowane z tych samych elementów i mogą wyglądać identycznie. Jedyne co może je odróżniać, to ich przeznaczenie. W skrócie można podsumować, że przez okno się wygląda, a przez drzwi przechodzi!!!

Niezależnie od przeznaczenia ruchoma część konstrukcji to skrzydło, które jest zamocowane w otworze budynku do ramy okuciami, które to pozwalają na jego ruch:

  • rozwierne, rozwierno-uchylne, obrotowe, wychylne, przesuwne, harmonijkowe, odstawne, rolowane,
  • lub nieotwierane: fix, fest, witryna, doświetle.

Ze względu na położenie zawiasów:

  • prawe – gdy patrząc od strony w którą się otwierają (do siebie, ciągnąć), zawiasy znajdują się po prawej stronie
  • lewe – gdy patrząc od strony w którą się otwierają (do siebie, ciągnąć), zawiasy znajdują się po lewej stronie

Ze względu na stronę otwierania względem budynku:

Otwierane do wewnątrzOtwierane na zewnątrz

Translate »