Bank wiedzy

Bank wiedzy

Pierwsza tego typu pozycji na rynku, która powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie technologiczne i techniczne firmy Aluplast oraz wiedzę o podstawowych problemach konsumentów na rynku okien zgromadzoną przez edukacyjno-informacyjny vortal OKNOTEST.PL…

Obecnie zarówno okna jak i drzwi mogą być zbudowane z tych samych elementów i mogą wyglądać identycznie. Jedyne co może je odróżniać, to ich przeznaczenie. W skrócie można podsumować, że przez okno się wygląda, a przez drzwi przechodzi…

Okucia są nieodzownym elementem stolarki budowlanej. To dzięki okuciom skrzydła mają możliwość poruszania się. W zależności od doboru okuć możemy skrzydło rozwierać, uchylać, rozwierać i uchylać, przesuwać, obracać, odstawiać i przede wszystkim zamykać…

Prawidłowe określenie kierunku otwierania skrzydła na pierwszy rzut oka wydaje się proste, ale jest to jeden z elementów stwarzających ogromne problemy podczas wyceny. Błędne określenie kierunku może skutkować odwrotnie otwieranymi skrzydłami, wbrew naszym pragnieniom…

Do produkcji szyb zespolonych są używane ramki dystansowe o różnych szerokościach w zależności od wymaganej grubości zespolenia. Ramki dystansowe produkowane są z różnych materiałów i w zależności od nich mają różne właściwości fizyczne w zakresie przenikalności ciepła. Najczęściej stosowaną ramką w zespoleniach jest ramka aluminiowa…

Aby ułatwić pracę ekipom montażowym, załączmy wytyczne jakimi należy kierować się podczas montażu i serwisu stolarki budowlanej….

Szyby bezpieczne są to szyby mające zapewnić ochronę w wyniku działania siły niszczącej na szybę w taki sposób, aby chronić – na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Są to szyby hartowane, które po rozbiciu rozpadają się w drobny pył nie kalecząc nikogo lub szyby VSG (laminaty) tj. nowoczesne antywłamaniowe, bezpieczne lub dźwiękochłonne wkłady szybowe, dające znacznie wyższy komfort mieszkania…

Koniec deklaracji zgodności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. uchyla z dniem 1 lipca 2013 roku dyrektywę Rady 89/106/EWG, tym samym następuje kres stosowania deklaracji zgodności CE, czyli dokumentu powszechnie stosowanego. Po tej dacie rozpocznie się era… Deklaracji Właściwości Użytkowych…

Szyba to około 60-70% powierzchni okna, więc jej parametry izolacyjne kształtują parametry całego okna. Zastosowanie rożnego rodzaju szkła, specjalnych powłok, gazów w przestrzeniach międzyszybowych i folii ochronnych przyczyniło się do tego, że obecne szyby w oknach to mechanizm ochronny. Standardem stały się szyby zespolone (patrz schematy), dostosowane do funkcji, jaką powinny spełniać…

Translate »